1566086400<=1347580800
1566086400<=1348185600
1566086400<=1348790400
1566086400<=1349395200
1566086400<=1350000000
1566086400<=1350604800
1566086400<=1351209600
1566086400<=1351814400
1566086400<=1352419200
1566086400<=1353024000
1566086400<=1353628800
1566086400<=1354233600
1566086400<=1354838400
1566086400<=1355443200
1566086400<=1356048000
1566086400<=1356652800
1566086400<=1357257600
1566086400<=1357862400
1566086400<=1358467200
1566086400<=1359072000
1566086400<=1359676800
1566086400<=1360281600
1566086400<=1360886400
1566086400<=1361491200
1566086400<=1362096000
1566086400<=1362700800
1566086400<=1363305600
1566086400<=1363910400
1566086400<=1364515200
1566086400<=1365120000
1566086400<=1365724800
1566086400<=1303171200
1566086400<=1366934400
1566086400<=1367539200
1566086400<=1368144000
1566086400<=1368748800
1566086400<=1369353600
1566086400<=1369958400
1566086400<=1370563200
1566086400<=1371168000
1566086400<=1371772800
1566086400<=1372377600
1566086400<=1372982400
1566086400<=1373587200
1566086400<=1374192000
1566086400<=1374796800
1566086400<=1375401600
1566086400<=1376006400
1566086400<=1376611200
1566086400<=1377216000
1566086400<=1377820800
1566086400<=1378425600

Archivio Parashot

in: | Scritto da: Redazione

Nessun Commento

Bereshit Shemot Vaiqrà Bemidbar Devarim
Noach Vaerà Tzav Nasò Vaetchannan
Lekh lekhà Sheminì Bea’alotekhà Eqev
Vayerà Beshallach Tazria Shelach lekhà Reè
Chayè Sarà Itrò Metzorà Qorach Shofetim
Toledot Mishpatim Acharè mot Chuqqat Ki tetzè
Vayetzè Terumà Qedoshim Balaq Ki tavò
Vaishlach Tetzavvè Emor Pinechas Nitzavim
Vaieshev Ki tissà Bear Sinai Mattot Vaielekh
Miqqetz Vaiaqhel Bechuqqotai Mas’è Haazinu
Vaiggash Pequdè Vezot ha-berakhà
Vaichì

Lezioni audio-video

in: | Scritto da: Redazione

Nessun Commento

In questa sezione troverete una serie di lezioni audio/video tenute da vari rabbanim.

Rav R. Di Segni: Chi sono gli shedim? – registrazione (incompleta) di una lezione tenuta al liceo ebraico di Roma

Rav R. Di Segni: Fede e shoà – Intervento all’Università di Tor Vergata del 24.11.09

Commento alla parashà in video – dalla newsLetter della CER