1540080000<=1347580800
1540080000<=1348185600
1540080000<=1348790400
1540080000<=1349395200
1540080000<=1350000000
1540080000<=1350604800
1540080000<=1351209600
1540080000<=1351814400
1540080000<=1352419200
1540080000<=1353024000
1540080000<=1353628800
1540080000<=1354233600
1540080000<=1354838400
1540080000<=1355443200
1540080000<=1356048000
1540080000<=1356652800
1540080000<=1357257600
1540080000<=1357862400
1540080000<=1358467200
1540080000<=1359072000
1540080000<=1359676800
1540080000<=1360281600
1540080000<=1360886400
1540080000<=1361491200
1540080000<=1362096000
1540080000<=1362700800
1540080000<=1363305600
1540080000<=1363910400
1540080000<=1364515200
1540080000<=1365120000
1540080000<=1365724800
1540080000<=1303171200
1540080000<=1366934400
1540080000<=1367539200
1540080000<=1368144000
1540080000<=1368748800
1540080000<=1369353600
1540080000<=1369958400
1540080000<=1370563200
1540080000<=1371168000
1540080000<=1371772800
1540080000<=1372377600
1540080000<=1372982400
1540080000<=1373587200
1540080000<=1374192000
1540080000<=1374796800
1540080000<=1375401600
1540080000<=1376006400
1540080000<=1376611200
1540080000<=1377216000
1540080000<=1377820800
1540080000<=1378425600

Archivio Parashot

in: | Scritto da: Redazione

Nessun Commento

Bereshit Shemot Vaiqrà Bemidbar Devarim
Noach Vaerà Tzav Nasò Vaetchannan
Lekh lekhà Sheminì Bea’alotekhà Eqev
Vayerà Beshallach Tazria Shelach lekhà Reè
Chayè Sarà Itrò Metzorà Qorach Shofetim
Toledot Mishpatim Acharè mot Chuqqat Ki tetzè
Vayetzè Terumà Qedoshim Balaq Ki tavò
Vaishlach Tetzavvè Emor Pinechas Nitzavim
Vaieshev Ki tissà Bear Sinai Mattot Vaielekh
Miqqetz Vaiaqhel Bechuqqotai Mas’è Haazinu
Vaiggash Pequdè Vezot ha-berakhà
Vaichì

Lezioni audio-video

in: | Scritto da: Redazione

Nessun Commento

In questa sezione troverete una serie di lezioni audio/video tenute da vari rabbanim.

Rav R. Di Segni: Chi sono gli shedim? – registrazione (incompleta) di una lezione tenuta al liceo ebraico di Roma

Rav R. Di Segni: Fede e shoà – Intervento all’Università di Tor Vergata del 24.11.09

Commento alla parashà in video – dalla newsLetter della CER