1513468800<=1347580800
1513468800<=1348185600
1513468800<=1348790400
1513468800<=1349395200
1513468800<=1350000000
1513468800<=1350604800
1513468800<=1351209600
1513468800<=1351814400
1513468800<=1352419200
1513468800<=1353024000
1513468800<=1353628800
1513468800<=1354233600
1513468800<=1354838400
1513468800<=1355443200
1513468800<=1356048000
1513468800<=1356652800
1513468800<=1357257600
1513468800<=1357862400
1513468800<=1358467200
1513468800<=1359072000
1513468800<=1359676800
1513468800<=1360281600
1513468800<=1360886400
1513468800<=1361491200
1513468800<=1362096000
1513468800<=1362700800
1513468800<=1363305600
1513468800<=1363910400
1513468800<=1364515200
1513468800<=1365120000
1513468800<=1365724800
1513468800<=1303171200
1513468800<=1366934400
1513468800<=1367539200
1513468800<=1368144000
1513468800<=1368748800
1513468800<=1369353600
1513468800<=1369958400
1513468800<=1370563200
1513468800<=1371168000
1513468800<=1371772800
1513468800<=1372377600
1513468800<=1372982400
1513468800<=1373587200
1513468800<=1374192000
1513468800<=1374796800
1513468800<=1375401600
1513468800<=1376006400
1513468800<=1376611200
1513468800<=1377216000
1513468800<=1377820800
1513468800<=1378425600

Archivio Parashot

in: | Scritto da: Redazione

Nessun Commento

Bereshit Shemot Vaiqrà Bemidbar Devarim
Noach Vaerà Tzav Nasò Vaetchannan
Lekh lekhà Sheminì Bea’alotekhà Eqev
Vayerà Beshallach Tazria Shelach lekhà Reè
Chayè Sarà Itrò Metzorà Qorach Shofetim
Toledot Mishpatim Acharè mot Chuqqat Ki tetzè
Vayetzè Terumà Qedoshim Balaq Ki tavò
Vaishlach Tetzavvè Emor Pinechas Nitzavim
Vaieshev Ki tissà Bear Sinai Mattot Vaielekh
Miqqetz Vaiaqhel Bechuqqotai Mas’è Haazinu
Vaiggash Pequdè Vezot ha-berakhà
Vaichì

Lezioni audio-video

in: | Scritto da: Redazione

Nessun Commento

In questa sezione troverete una serie di lezioni audio/video tenute da vari rabbanim.

Rav R. Di Segni: Chi sono gli shedim? – registrazione (incompleta) di una lezione tenuta al liceo ebraico di Roma

Rav R. Di Segni: Fede e shoà – Intervento all’Università di Tor Vergata del 24.11.09

Commento alla parashà in video – dalla newsLetter della CER