1521763200<=1347580800
1521763200<=1348185600
1521763200<=1348790400
1521763200<=1349395200
1521763200<=1350000000
1521763200<=1350604800
1521763200<=1351209600
1521763200<=1351814400
1521763200<=1352419200
1521763200<=1353024000
1521763200<=1353628800
1521763200<=1354233600
1521763200<=1354838400
1521763200<=1355443200
1521763200<=1356048000
1521763200<=1356652800
1521763200<=1357257600
1521763200<=1357862400
1521763200<=1358467200
1521763200<=1359072000
1521763200<=1359676800
1521763200<=1360281600
1521763200<=1360886400
1521763200<=1361491200
1521763200<=1362096000
1521763200<=1362700800
1521763200<=1363305600
1521763200<=1363910400
1521763200<=1364515200
1521763200<=1365120000
1521763200<=1365724800
1521763200<=1303171200
1521763200<=1366934400
1521763200<=1367539200
1521763200<=1368144000
1521763200<=1368748800
1521763200<=1369353600
1521763200<=1369958400
1521763200<=1370563200
1521763200<=1371168000
1521763200<=1371772800
1521763200<=1372377600
1521763200<=1372982400
1521763200<=1373587200
1521763200<=1374192000
1521763200<=1374796800
1521763200<=1375401600
1521763200<=1376006400
1521763200<=1376611200
1521763200<=1377216000
1521763200<=1377820800
1521763200<=1378425600

Archivio Parashot

in: | Scritto da: Redazione

Nessun Commento

Bereshit Shemot Vaiqrà Bemidbar Devarim
Noach Vaerà Tzav Nasò Vaetchannan
Lekh lekhà Sheminì Bea’alotekhà Eqev
Vayerà Beshallach Tazria Shelach lekhà Reè
Chayè Sarà Itrò Metzorà Qorach Shofetim
Toledot Mishpatim Acharè mot Chuqqat Ki tetzè
Vayetzè Terumà Qedoshim Balaq Ki tavò
Vaishlach Tetzavvè Emor Pinechas Nitzavim
Vaieshev Ki tissà Bear Sinai Mattot Vaielekh
Miqqetz Vaiaqhel Bechuqqotai Mas’è Haazinu
Vaiggash Pequdè Vezot ha-berakhà
Vaichì

Lezioni audio-video

in: | Scritto da: Redazione

Nessun Commento

In questa sezione troverete una serie di lezioni audio/video tenute da vari rabbanim.

Rav R. Di Segni: Chi sono gli shedim? – registrazione (incompleta) di una lezione tenuta al liceo ebraico di Roma

Rav R. Di Segni: Fede e shoà – Intervento all’Università di Tor Vergata del 24.11.09

Commento alla parashà in video – dalla newsLetter della CER